Aby s vami počas hádky manipulovali, narcisti používajú túto 5-krokovú techniku

Správanie narcistických ľudí je často ťažko zvládnuteľné, najmä pokiaľ ide o hádky alebo konflikty. Narcisti majú veľmi špecifický spôsob, ako manipulovať so svojím okolím a pomocou určitých techník získať prevahu v konfliktných situáciách. V tomto článku vám predstavujeme 5-krokovú stratégiu nasadenú narcistickými jedincami, aby uplatnili svoju manipuláciu, a tak lepšie pochopili, ako im čeliť.

Krok 1: Odmietnite zodpovednosť

Narcisti môžu byť veľmi obratní v tom, ako sa vyhnúť uznaniu svojich chýb alebo dokonca vidieť svoj podiel zodpovednosti. Počas hádky sa často schovávajú za múr nevinnosti, kde kategoricky odmietajú priznať, že by mohli urobiť chybu alebo niekomu ublížiť. Popieranie ich zodpovednosti je neoddeliteľnou súčasťou ich manipulačného procesu, pretože im umožňuje zasiať zmätok v iných a odvrátiť pozornosť od vlastných slabostí.

Prečo táto metóda funguje?

Odmietnutie zodpovednosti porazí argumenty osoby, s ktorou je narcista v konflikte. V skutočnosti, ak narcista odmietne priznať svoj podiel zodpovednosti, bude pre jeho partnera ťažké presvedčiť ho, že sa musí ospravedlniť alebo zmeniť svoje správanie.

Krok 2: Použite projekciu

Ďalšou bežnou fázou manipulácie, ktorú používajú narcistickí ľudia, je projekcia. Toto je spôsob, ako obrátiť situáciu v ich prospech obviňovaním ostatných z rovnakého správania alebo pocitov, ktoré sa snažia skrývať. Takže namiesto toho, aby spoznali svoje chyby a slabosti, spôsobia, že ten druhý sa bude spochybňovať a pochybovať o sebe.

Prečo táto metóda funguje?

Projekcia umožňuje narcisom pretlačiť to, čo v sebe nedokážu prijať, iným. Pomáha im tiež maskovať svoje vlastné manipulačné zámery a udržiavať si pozitívny sebaobraz. Ak sa osoba, ktorá zažije túto projekciu, začne cítiť vinná alebo si myslieť, že je na vine, narcistovi sa potom podarí dosiahnuť svoj cieľ: odvrátiť pozornosť od svojich vlastných činov, aby tým druhým lepšie manipulovali podľa svojich túžob.

Krok 3: Preukázanie zlej viery

Ukazovanie zlej viery je taktika, ktorú narcisti často používajú počas hádok. Táto stratégia pozostáva z popierania zrejmých faktov, klamstva alebo vedomého skresľovania reality s cieľom kontrolovať situáciu. Narcisti sú majstrami v používaní týchto mechanizmov, aby dostali to, čo chcú, a presadili svoju emocionálnu prevahu nad partnerom.

Prečo táto metóda funguje?

Zlá viera je účinná, pretože udržiava pochybnosti a neistotu v osobe v konflikte s narcisom. Okrem toho môže táto manipulatívna stratégia vzbudzovať dojem, že narcista má nadprirodzenú moc deformovať realitu tak, ako si želá, čo pomáha posilniť jeho kontrolu nad ostatnými.

Krok 4: Použite zastrašovanie a vyhrážanie

Keď majú niektorí narcisti pocit, že sú zahnaní do kúta alebo že ich manipulatívne správanie nestačí na to, aby vyhrali svoj prípad, môžu sa uchýliť k zastrašovaniu a vyhrážkam, aby vyvinuli tlak na svojho partnera. Hrozby vyjadrené narcistami sú rôznorodé a môžu siahať od jednoduchého verejného ponižovania až po fyzickú alebo psychickú odplatu.

Prečo táto metóda funguje?

Vyhrážky sú určené na to, aby vyvolali strach v ich cieli, aby oslabili ich odpor a urobili ich tvárnejšími. Táto manipulačná technika je impozantná, pretože hrá priamo na primárne emócie, ako je úzkosť a neistota. Človek, ktorý sa cíti ohrozený, bude často ochotný ustúpiť, aby sa vyhol potenciálnemu nebezpečenstvu, aj keď to znamená súhlasiť s požiadavkami narcistu bez toho, aby spochybňoval svoj vlastný názor.

Krok 5: Zahrajte sa na obeť a snažte sa vyvolať empatiu

Nakoniec, keď predchádzajúce metódy nie sú dostatočne účinné, narcisti sa môžu tiež rozhodnúť hrať obeť, aby zmanipulovali ľudí okolo nich. Snažia sa tak prinútiť ľudí, aby uverili, že oni sami sú obeťami nespravodlivosti alebo zlého zaobchádzania v nádeji, že vzbudia súcit a zhovievavosť u ostatných.

Prečo táto metóda funguje?

Hra na obeť je spôsob, ako viesť ostatných k pocitu viny alebo zodpovednosti za utrpenie narcistu, a teda k hľadaniu vykúpenia splnením ich požiadaviek. Táto stratégia je obzvlášť zvrátená, pretože využíva našu prirodzenú empatiu k iným: vo všeobecnosti sme viac naklonení podporovať a chrániť osobu, ktorá sa javí ako v núdzi alebo ktorá prejavuje zraniteľnosť.

Zdá sa, že narcisti vyvinuli dobre zavedené manipulatívne techniky, aby v argumentoch dostali to, čo chcú, vrátane popierania, projekcie, zlého úmyslu, zastrašovania a prenasledovania. Poznaním týchto mechanizmov môžeme lepšie pochopiť správanie narcistov a vyhnúť sa tomu, aby sme sa dostali pod ich vplyv.

Photo of author
A propos de l'auteur, Alexander Mičko

Vous êtes ici : Domovská stránka » Psychológia » Aby s vami počas hádky manipulovali, narcisti používajú túto 5-krokovú techniku